Đảng viên tham gia vận động quần chúng
Đảng viên tham gia vận động quần chúng ở khu dân cư

(kontumtv.vn) – Triển khai Kế hoạch số 24, ngày 14/2/2012 của Ban Thường vụ Huyện ủy Đăk Hà về phát triển đảng viên, tổ chức Đảng ở những nơi có ít đảng viên hoặc chưa có tổ chức Đảng; xây dựng chi bộ quân sự xã, thị trấn có chi ủy, đến nay hầu hết Đảng ủy các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện đào tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên.

Từ năm 2012 đến nay, huyện đã mở 21 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho gần 1.350 quần chúng; kết nạp mới 498 đảng viên, trong đó có 194 đảng viên người dân tộc thiểu số. Các đảng viên được kết nạp đều phát huy vai trò, giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực công tác. 3 năm qua, huyện đã thành lập 09 chi bộ tại 09 thôn chưa có tổ chức Đảng, 07 chi bộ trạm y tế xã và 11 chi bộ quân sự. Đến nay, trên địa bàn huyện không còn thôn trắng đảng viên, tổ chức Đảng.

                                    CTV Quang Mạnh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *