Đánh giá tại Hội nghị tổng kết công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2012-2013, huyện Đăk Hà đã xảy ra 2 vụ cháy, nhưng do chủ động làm tốt công tác trực, canh gác lửa rừng và tổ chức chữa cháy rừng nên không gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

ccr

Các đại biểu thảo luận công tác PCCCR tại huyện Đăk Hà.

Mặc dù đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền và chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng, tuy nhiên tình trạng phá rừng làm nương rẫy trái phép vẫn còn xảy ra nhưng chưa được được kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý triệt để, gây khó khăn lớn trong việc kiểm soát và phòng cháy chữa cháy rừng; việc triển khai thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy rừng của một số chủ rừng còn hạn chế…

Để thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 2013-2014, huyện Đăk Hà tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về công tác bảo vệ và phòng cháy chữa cháy rừng; tăng cường bám nắm địa bàn và kiểm tra xử lý dứt điểm tình trạng người dân xâm lấn đất rừng; tăng cường sự phối hợp của chính quyền xã, ngành chức năng và chủ rừng trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

Hội nghị đã khen thưởng cho 4 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng mùa khô 2012-2013.

 

Minh Yến/ Đài TT-TH huyện Đăk Hà

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *