(kontumtv.vn) – Xác định tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển mạnh diện tích cây công nghiệp dài ngày, nhất là cây cao su, cà phê là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, trong những năm qua huyện Đăk Tô đã tập trung vận động nhân dân chuyển đổi các diện tích đất trồng sắn, đất lâm nghiệp kém hiệu quả sang trồng cây cao su, cà phê.

Phát triển cây cà phê
Phát triển cây cà phê ở Đăk Tô

Huyện đã tập trung các chương trình Khuyến nông – Khuyến lâm hỗ trợ nhân dân 2 xã Đăk Trăm, Văn Lem phát triển diện tích cây cà phê;  thực hiện tốt Đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền. Nhờ triển khai thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các chính sách, sự nỗ lực của nhân dân, đến nay Đăk Tô có hơn 8.000 ha cao su, tăng gần 2.000 ha so với năm 2010; hơn 1.300 ha cà phê, tăng hơn 600 ha so với năm 2010.

Ngoài ra, huyện đã đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, sản lượng trên một đơn vị diện tích, nâng cao thu nhập cho nhân dân.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *