(kontumtv.vn) – Năm nay, toàn huyện  gieo trồng 8.730 ha cây hàng năm, vượt 10% kế hoạch. Tổng diện tích cây lâu năm đạt gần 9000ha, tăng trên 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy giá trị sản xuất công nghiệp chưa đạt dự kiến nhưng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn  được gần 87 tỷ đồng, vượt  hơn 20% so với dự toán của tỉnh giao, vượt 15% dự toán huyện giao. Tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 13,2%, thu nhập bình quân đầu người  gần 27,4 triệu đồng/ năm.  Tỷ lệ hộ nghèo tại địa bàn huyện giảm 2,6% so với năm ngoái, hiện còn 15,6%.

dtdtptkt

Nhiều giống mới đưa vào sản xuất đem lại hiệu quả kinh tế.

Tại kỳ họp thứ 7 được tiến hành từ ngày 17 đến 19/12 /2013, HĐND huyện Đăk Tô tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chương trình, đề án trọng điểm tại địa bàn huyện, như  chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông  thôn mới, đề án chính sách hỗ trợ phát triển cao su tiểu điền, đề án kiên cố hóa đường giao thông nông thôn, đề án thu hút đầu tư vào địa bàn huyện giai đoạn 2011-2015, đề án hỗ trợ phát triển cây cà phê, keo lai tại xã Đăk Trăm, Văn Lem…./.

 

                                                                                              Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *