(kontumtv.vn) – Sau 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện Đăk Tô mới có 5/8 xã đạt từ 5 đến 9 tiêu  chí, 3 xã đạt dưới 5 tiêu chí theo quy định. Bước đầu, các địa phương đã tạo được chuyển biến về nhận thức và hành động  trong triển khai  chương trình, nhất là tích cực huy động đóng góp sức dân để làm đường nông thôn,  phát huy nội lực để phát triển kinh tế tăng thu nhập và giảm nghèo. Tuy vậy, tiến độ triển khai xây dựng nông thôn mới mà trước hết là tại 2 xã điểm Diên Bình, Kon Đào đều chưa đạt theo lộ trình từng năm. Nguồn vốn huy động còn hạn chế là nguyên nhân chủ yếu làm ảnh hưởng đến kết quả  xây dựng nông thôn mới tại địa bàn huyện. 3 năm  qua, trong tổng số hơn 75 tỷ đồng được đầu tư thực hiện chương trình, chỉ có 7% nguồn vốn từ ngân sách nhà nước, 3% nguồn vốn tham gia của các doanh nghiệp, 9% nguồn vốn do nhân dân đóng góp. Hơn 80% nguồn vốn xây dựng nông thôn mới là vốn lồng ghép thực hiện  các chương trình, dự án tại địa bàn./.

 

                                                                                          Nghĩa Hà- Ngọc Chí

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *