Khám chữa bệnh tại trạm y tế xã
Khám chữa bệnh tại trạm y tế xã

(kontumtv.vn) – Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2021, trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở, trang thiết bị y tế được huyện Ia H’Drai (Kon Tum) quan tâm đầu tư, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân.

Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 55 giường bệnh/01 vạn dân, đạt 68,75% chỉ tiêu kế hoạch; tỷ lệ người dân được chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh đạt trên 90%. Từ năm 2016 đến nay, ngành Y tế huyện đã khám, chữa bệnh cho gần 14.600 lượt người. Trong đó tuyến huyện hơn 9.200 lượt người, tuyến xã gần 5.400 lượt người.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *