(kontumtv.vn) –  Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình kinh tế – xã hội huyện Ia H’Drai đã có những bước phát triển khá. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều chỉ tiêu chưa đạt so với kế hoạch; vì vậy, huyện tập trung nhiều giải pháp để triển khai trong những tháng còn lại, phấn đấu hoàn thành đạt theo kế hoạch đã đề ra.

 HUYEN IA H’DRAI PHAN DAU HOAN THANH NHIEM VU PHAT TRIEN KINH TE XA HOI NAM 2018

Với những giải pháp cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2018 kinh tế – xã hội huyện Ia H’Drai tiếp tục tăng trưởng ổn định, đời sống Nhân dân trên địa bàn huyện không ngừng được nâng cao. Giá trị sản xuất nông – lâm – thủy sản ước đạt 186 tỷ đồng, giá trị sản xuất công nghiệp – xây dựng ước đạt gần 124 tỷ đồng, thu ngân sách nhà nước tại địa bàn ước thực hiện hơn 12 tỷ đồng. Các lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, văn hóa- thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo đạt chỉ tiêu đề ra. Đặc biệt, những công trình trọng điểm trên địa bàn huyện như trụ sở các cơ quan và hạ tầng Trung tâm hành chính được huyện chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành theo kế hoạch. Ông Pờ Ly Hảo – Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H’Drai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm, huyện tích cực đôn đốc các chủ đầu tư xây dựng các trụ sở huyện ủy, HĐND, UBND; dự kiến trong tháng 8/2018 này sẽ đưa vào sử dụng. Đây là một trong những điều kiện thuận lợi để trong quá trình công tác triển khai các công việc phát triển kinh tế – xã hội trong 6 tháng cuối năm.

Công tác giảm nghèo được huyện chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, đã tạo điều kiện cho 620 hộ nghèo, cận nghèo vay hơn 17 tỷ đồng từ Ngân hàng CSXH huyện; hỗ trợ hàng nghìn cây con giống để hộ nghèo phát triển sản xuất. Đồng thời, huyện hỗ trợ 29 hộ dân thành lập 1 hợp tác xã để từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm và thu nhập. Ông Nguyễn Phú An – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai cho biết: Trong 6 tháng đầu năm đối với xã thì cũng tập trung vào công tác xây dựng nông thôn mới, tập trung công tác xóa đói giảm nghèo cho người dân trên địa bàn; thực hiện hỗ trợ các chương trình của huyện như con, cây giống. Xã cũng đã quan tâm thành lập HTX Sê San thêm hướng về cái phát triển nguồn cá cũng nhưng quảng bá lòng hồ Sê San có những sản phẩm đặc trưng để quảng bá tạo nên thương hiệu cá ở lòng hồ này. Anh Linh Mạnh Huấn – Thôn Ia Muung, xã Ia Dom, huyện Ia H’Drai cho hay: Huyện hỗ trợ giống cà phê, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho gia đình chúng tôi. Gia đình chúng tôi đã trồng và chăm sóc cũng thấy nó phát triển đều, chúng tôi sẽ cố gắng chăm sóc để sau này tăng thêm thu nhập.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số chỉ tiêu về kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện vẫn chưa đạt so với kế hoạch đề ra, như thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thấp; tiến độ thi công các công trình chậm, đặc biệt là các công trình trọng điểm, công trình thuộc đề án xây dựng nông thôn mới; đời sống của một bộ phận Nhân dân vẫn còn khó khăn… Trước những khó khăn đó, huyện Ia H’Drai đề ra nhiều giải pháp để phấn đấu hoàn thành trong những tháng còn lại của năm 2018. Ông Pờ Ly Hảo – Phó Chủ tịch UBDN huyện Ia H’Drai cho biết thêm: Trong thời gian tới, tiếp tục tập trung các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt đề án bố trí sắp xếp dân cư trên địa bàn; thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, phấn đấu đạt mức thu cao hơn tỉnh giao, đặc biệt là các nguồn thu lớn như thu thuế xây dựng cơ bản, thuế tài nguyên.

Huyện Ia H’Drai chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; tập trung hỗ trợ và khuyến khích Nhân dân đầu tư mở rộng diện tích cà phê, hồ tiêu, đẩy mạnh chăn nuôi đại gia súc, nuôi trồng thuỷ sản nhằm đa dạng hoá cây trồng vật nuôi, từng bước tăng thu nhập và ổn định đời sống.

 Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *