Lớp đào tạo nghề
Lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn

(kontumtv.vn) – Từ nguồn kinh phí của chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn, từ đầu năm đến nay, Trung tâm Dạy nghề Măng Đen, huyện Kon Plông đã đào tạo nghề cho 500 lao động ở địa phương. Trong đó, có hơn 400 học viên tham gia các lớp đào tạo nghề nông nghiệp như trồng, chăm sóc cà phê, chăn nuôi trâu bò sinh sản, trồng lúa thuần năng suất cao, trồng ngô lai năng suất cao. Gần 100 học viên tham gia lớp đào tạo nghề phi nông nghiệp là các nghề nề cốt thép và điện dân dụng.

 Sau đào tạo, 100% học viên tốt nghiệp các nghề nông nghiệp đã tự tạo việc làm tại địa phương, 100% học viên tốt nghiệp nghề phi nông nghiệp được Chi nhánh Sông Đà 307 tiếp nhận và bố trí việc làm tại Công trình Thủy điện Đăk Lô 3, thôn Kon Du, xã Măng Cành, huyện Kon Plông.

                                                                               Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *