Làm đường giao thông nông thôn
Làm đường giao thông nông thôn

(kontumtv.vn) – 36,6 tỷ đồng là tổng kinh phí đã được huyện Kon Plông (tỉnh Kon Tum) đầu tư xây dựng 70 tuyến đường  giao thông nông thôn và đường vào khu sản xuất, với tổng chiều dài hơn 31 km, trong giai đoạn từ  năm 2011 đến nay. Trong số này, có 66 công trình với tổng chiều dài trên 29 km được quan tâm thi công  theo cơ chế đặc thù  hỗ trợ xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới của tỉnh trong hai năm 2014-2015, bao gồm 20,5 km đường nội thôn và gần 9 km đường vào các khu sản xuất. Đến nay, tất cả 9 xã đều đã có đường ô tô đến trung tâm, lưu thông thuận lợi trong cả hai mùa. Tỷ lệ đường thôn, xóm được “cứng hoá” theo tiêu chuẩn kỹ thuật của Bộ Giao thông – Vận tải đạt 38 %, so với yêu cầu tối thiểu 70% trong Bộ tiêu chí nông thôn mới.

Bằng các nguồn vốn huy động, huyện phấn đấu đến năm 2020, có 100% số xã đạt chuẩn tiêu chí giao thông theo chương trình xây dựng nông thôn mới.

                                                                        Nghĩa Hà – Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *