(kontumtv.vn) – Ngày 17/4, Huyện Kon PLông đã tiến hành cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014. Tham dự và chỉ đạo có Ông Đào Xuân Quý – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ông Nguyễn Hữu Hải – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, UBMTTQVN tỉnh, các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy, BCHQS và Công an tỉnh.

Dien tap

Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 của huyện  Kon Plông

Đây là một bước nhằm cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Nghị quyết 28 của Bộ Chính trị về Tiếp tục xây dựng các huyện, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới; Nghị quyết 06 của Tỉnh ủy Kon Tum về Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong tình hình mới. Diễn tập khu vực phòng thủ là một trong những hoạt động thường xyên, nhằm không ngừng hoàn thiện cơ chế Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các cơ quan quân sự, công an làm tham mưu để xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Từ đó nâng cao hơn nữa trách nhiệm của toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân, các cấp, ngành của địa phương trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, LLVT huyện và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Kon Plong diễn ra trong 2 ngày, qua các giai đoạn: Chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, Chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng. Tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ và Thực hành tác chiến phòng thủ.

                                                                                  CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *