(kontumtv.vn) – Sau 2 ngày tiến hành Diễn tập khu vực phòng thủ “PT – 14”, theo đánh giá của Ban Chỉ đạo, đạo diễn Diễn tập, huyện Kon Plong đã hoàn thành tốt đẹp công tác Diễn tập. 

Để cuộc Diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014 diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra, huyện Kon Plong đã tích cực, chủ động trong công tác chuẩn bị, rà soát lại hệ thống văn kiện, kế hoạch hoạt động trong khu vực phòng thủ, tiến hành bổ sung, điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Điểm nổi bật của cuộc Diễn tập năm 2014 là các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện có thêm kinh nghiệm, hiểu  rõ  nguyên tắc hoạt động trong khu vực phòng thủ khi có tình huống xảy ra.  Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc, LLVT huyện và của cả hệ thống chính trị nhằm xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Dien tap

Diễn tập khu vực phòng thủ “PT – 14” tại huyện Kon Plông

 Phát biểu tổng kết Diễn tập, ông Đào Xuân Quý, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Diễn tập “PT – 14” của huyện Kon Plong đã biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực triển khai và thực hiện diễn tập của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT huyện. Đồng chí yêu cầu sau cuộc Diễn tập này, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện chỉ đạo các thành phần tham gia Diễn tập tổ chức rút kinh nghiệm, có biện pháp chỉ đạo, điều chỉnh bổ sung các phương án, kế hoạch cho sát hợp với tình hình địa phuong; đẩy mạnh xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ, tiếp tục nâng cao chất lượng tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Trên cơ sở  chủ động, kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả các vấn đề phức tạp về chính trị, kinh tế – xã hội và an ninh trật tự, các cấp, ngành, địa phương không để các thế lực thù địch lợi dụng chống phá, bảo đảm giữ vững quốc phòng – an ninh trên địa bàn.

                                                                             CTV Trung Kiên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *