HUYEN KON PLONG THUC HIEN DON DOI, TICH TU DAT NONG NGHIEP DE XAY DUNG CANH DONG LON

(kontumtv.vn) – Thực hiện Kết luận số 366, ngày 17/02/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum về chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đến tháng 6/2018, huyện Kon Plông đã tiến hành đo đạc được gần 160 ha đất của 364 hộ, tiến hành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích hơn 31 ha cho 69 hộ. Người dân có đất đã liên kết với Công ty Cổ phần Dược liệu và Thực phẩm Măng Đen trồng cây ngô lấy thân để phục vụ chăn nuôi dê sữa trên địa bàn huyện. Năng suất trung bình đạt 15 tấn/ha; mô hình bước đầu đã làm thay đổi nhận thức của người dân trong sản xuất, từ diện tích nhân dân bỏ hoang hóa lâu năm tiến hành sản xuất cây ngô đã cho thu nhập trên 11 triệu đồng/ha. Ngoài ra, huyện đã kêu gọi và tạo điều kiện các nhà đầu tư, người dân thành lập được 30 tổ hợp tác tại các xã và thu hút 13 công ty đầu tư dự án trồng cây dược liệu trên địa bàn huyện.

Với những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Kon Plông tiếp tục chỉ đạo các cấp, ngành làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân, cán bộ, đảng viên hiểu rõ và tích cực tham gia thực hiện chủ trương dồn đổi, tích tụ đất nông nghiệp để xây dựng cánh đồng lớn thực hiện phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời xác định khoanh vùng loại cây trồng, loại giống cụ thể ở mỗi cánh đồng lớn để triển khai thực hiện đồng nhất trong vùng quy hoạch; giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính; tăng cường các hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cây dược liệu…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *