(kontumtv.vn) – Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kon Rẫy (Kon Tum) phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 135 cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của các trường học trên địa bàn huyện năm 2018- 2019.

HUYEN KON RAY BOI DUONG CHINH TRI HE CHO CAN BO QUAN LY, GIAO VIEN, NHAN VIEN NAM HOC 2018-2019 (1)

Các học viên được bồi dưỡng các nội dung về các Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh, huyện 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng thời bồi dưỡng cho các học viên về nhiệm vụ năm học 2018-2019 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Tập huấn vê công tác an toàn thực phẩm và tập huấn về phầm mềm quản lý cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường.

Thông qua lớp bồi dưỡng chính trị hè, nhằm nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cập nhật và bổ sung những kiến thức lý luận chính trị thực tiễn và các vấn đề mới cần quan tâm trong đời sống chính trị – kinh tế – xã hội của huyện cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên của trường trên địa bàn huyện.

                                                                        CTV Y Nhàn – Hữu Huy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *