(kontumtv.vn) – Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh huyện Kon Rẫy (Kon Tum) đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng là công chức, viên chức, đảng viên của các cơ quan, ban, ngành huyện và đại biểu HĐND cấp xã.

HUYEN KON RAY BOI DUONG KIEN THUC QUOC PHONG AN NINH

Các học viên được trang bị các nội dung về Phòng chống chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng – an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về quốc phòng – an ninh; Nội dung cơ bản của Luật Quốc phòng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Giáo dục quốc phòng an ninh, Luật Dân quân tự vệ, Pháp lệnh Dự bị động viên; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, quản lý và bảo vệ chủ quyền, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Trong thời gian này, Hội đồng Giáo dục quốc phòng – an ninh các xã, thị trấn cũng đồng loạt tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc xã, thị trấn quản lý.

Qua đây bồi dưỡng, nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ đó vận dụng vào từng vị trí công tác của các cấp, ngành, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng thôn, làng vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng – an ninh ở cơ sở trong tình hình mới.

CTV Lâm Hiền – Hữu Huy

                                                                              

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *