Xây dựng Nhà rông văn hóa
Xây dựng Nhà rông văn hóa

(kontumtv.vn) – Hơn 131 tỷ đồng là tổng kinh phí đầu tư xây dựng nông thôn mới được huyện Kon Rẫy huy động trong giai đoạn 2011- 2015. Trong số này, từ nguồn trái phiếu chính phủ, đã có  gần 10 tỷ đồng  được đầu tư xây dựng các công trình giao thông, trường học, khu thể thao, nhà văn hóa, cấp nước sinh hoạt … theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Triển khai Đề án cơ chế đặc thù xây dựng nông thôn mới của tỉnh, 5 năm qua, huyện Kon Rẫy đã có 26 công trình giao thông, tổng chiều dài trên 6,6 km được nâng cấp với tổng kinh phí 6 tỷ 845 triệu đồng; 8 điểm lớp mầm non được xây dựng và sửa chữa với tổng  nguồn vốn 3 tỷ đồng.

Huyện hiện có xã Đăk Tơ Lung đạt 13 tiêu chí, xã Đăk Ruồng đạt 12 tiêu chí. Các xã còn lại đạt từ 5 đến 8 tiêu chí nông thôn mới. Huyện phấn đấu đến năm 2020 có 4 xã, gồm xã Đăk Ruồng, Đăk Tơ Lung, Tân Lập, Đăk Tờ Re đạt chuẩn nông thôn mới. Hai xã còn lại mỗi năm tăng thêm từ 2-3 tiêu chí trở lên.

                                                                              Nghĩa Hà – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *