(kontumtv.vn) – Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, những năm qua, UBMTTQVN các cấp huyện Kon Rẫy đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh các phong trào thi đua hướng về cơ sở, khu dân cư, hộ gia đình, tạo bước chuyển biến đáng kể trong đời sống ở khu dân cư, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Là thương binh nặng 1/4, những năm qua, ông Đặng Văn Sáu (thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy) luôn được các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể trong thôn quan tâm giúp đỡ. Hội Phụ nữ tạo điều kiện cho gia đình vay vốn, xây dựng mô hình vườn rau trong gia đình. Hội Nông dân, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh hướng dẫn, giúp đỡ trong sản xuất. Nhờ vậy mà đời sống gia đình nhà ông Sáu những năm gần đây đã từng bước ổn định, không chỉ thoát được nghèo mà còn có thu nhập khá trong thôn. Ông Sáu chia sẻ: “Các ban ngành ở trong thôn quan tâm đến gia đình, tạo điều kiện đến giúp đỡ cho gia đình sản xuất, nhất là lúa gạo, ruộng, vườn rau, rồi chăn nuôi gà, vịt, heo. Gia đình cũng tổ chức cho con cháu cố gắng làm, hàng năm cũng có nguồn thu kinh tế cho gia đình”.

Họp tuyên truyền ở khu dân cư
Họp tuyên truyền ở khu dân cư

Với tinh thần tương thân, tương ái, lấy sức dân chăm lo cuộc sống cho  dân, những năm qua, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, cán bộ, nhân dân thôn 1, xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy không chỉ đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo mà còn tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, giữ gìn kỷ cương, chấp hành tốt các quy định của pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa trong mỗi gia đình, khu dân cư.

Nhờ phát huy được nội lực, sự đầu tư của Nhà nước, trong những năm gần đây, bộ mặt khu dân cư thôn 1, xã Tân Lập đã có nhiều đổi mới, nhất là trong năm 2014, sau khi được UBMTTQVN huyện Kon Rẫy chọn là khu dân cư điểm của huyện để ký kết giao ước thi đua với các khu dân cư trong Cụm thi đua các huyện, thành phố, Ban công tác Mặt trận thôn đã tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả 5 nội dung lớn của Cuộc vận động, được đề nghị công nhận khu dân cư văn hóa cấp tỉnh. Ông Trần Văn Quảng, Trưởng Ban công tác Mặt trận thôn 1, xã Tân Lập nói: “Tất cả các cuộc vận động đều lồng ghép và cán bộ Mặt trận trực tiếp đi đến tất cả các gia đình, kêu gọi, vận động bà con hưởng ứng phong trào, nói chung là lá lành đùm lá rách, tương thân, tương trợ giúp đỡ cho nhau, cái đó là vấn đề cốt lõi”.

Huyện Kon Rẫy hiện có 6 xã, 1 thị trấn, với 56 thôn, trong đó có 4 xã thuộc khu vực III và 2 xã trọng điểm đặc biệt khó khăn. Những năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Nhà nước, việc phát huy nội lực thông qua Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” để phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân luôn được cấp ủy, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể trong huyện đặc biệt quan tâm, nhất là phát huy được vai trò của những người đứng đầu ở khu dân cư, những thôn trưởng, già làng, trưởng ban công tác Mặt trận và các đoàn thể trong việc tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện.Ông Huỳnh Minh Trung, Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Kon Rẫy đánh giá: “Họ luôn luôn gương mẫu, đi đầu trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là trong việc tuyên truyền người dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, tuyên truyền cho nhân dân thực hiện Luật Hôn nhân gia đình, không sinh con thứ 3, rồi đưa con đi học đúng độ tuổi. Đặc biệt còn tuyên truyền vận động nhân dân biết áp dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất và thực hiện tốt các nội dung cuộc vận động”.

Đến nay tất cả các làng đồng bào dân tộc thiểu số đều có nhà rông truyền thống để sinh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ hơn 50% năm 2011 xuống còn hơn 30% vào cuối năm 2013. Toàn huyện có trên 63% hộ gia đình văn hóa, 35/56 thôn, làng văn hóa. Phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” đang được Mặt trận các cấp huyện Kon Rẫy tập trung hướng đến trong nhiệm kỳ mới 2014 – 2019, nhằm không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, góp phần xây dựng nông thôn mới.                                              

                                                                         Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *