Đại hội chi bộ điểm ở Kon Rẫy
Đại hội chi bộ điểm ở Kon Rẫy

(kontumtv.vn) – Tính đến ngày 25/1, huyện Kon Rẫy (tỉnh Kon Tum) đã có 70/106 chi bộ Đảng cơ sở tổ chức xong Đại hội Chi bộ và đang phấn đấu đến cuối tháng 1/2015 sẽ hoàn thành việc tổ chức đại hội ở loại hình này. Hiện nay, các công việc chuẩn bị cho đại hội điểm và đại hội diện rộng ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy và Đại hội Huyện Đảng bộ lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015- 2020 đã cơ bản ổn định. Về nội dung văn kiện báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và đề án nhân sự bước đầu đã cơ bản hoàn thành. Ngoài 2 tổ chức cơ sở Đảng được Tỉnh ủy chọn để tổ chức Đại hội điểm của tỉnh là Đảng bộ xã Đăk Tờ Re và Chi bộ Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện ủy Kon Rẫy đã chọn 3 tổ chức cơ sở Đảng để tổ chức Đại hội điểm của huyện và dự kiến sẽ hoàn thành Đại hội điểm trước ngày 20/3.  Bà Trần Thị Nga, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy cho biết: “Trong thời gian tới, chúng tôi tập trung chỉ đạo tiếp tục rà soát các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ huyện đề ra để tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn đối với những chỉ tiêu mà chúng tôi chưa đạt được. Thứ hai là chỉ đạo các tiểu ban, gồm có Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội tiếp tục rà soát và thực hiện tiếp các nội dung theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng kế hoạch và quy trình. Thứ ba là xây dựng  lịch duyệt nội dung nhân sự của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy. Thứ tư là sau khi hoàn thành tất cả các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội cấp huyện thì chúng tôi sẽ hoàn chỉnh hồ sơ xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy”.

Bên cạnh đó, Huyện ủy Kon Rẫy đang tích cực chuẩn bị về cơ sở vật chất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hội trường và quảng trường của huyện để phục vụ Đại hội, đồng thời tăng cường công tác nắm tình hình trên địa bàn, kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộm phát sinh ở cơ sở, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo việc tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *