(kontumtv.vn) – Thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tumvề chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, đến nay Đảng bộ Huyện Ngọc Hồi đã triển khai tốt các hoạt động chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn.

Song song việc thực hiện đúng tiến độ việc quán triệt Chỉ thị, Kế hoạch của cấp trên về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đảng bộ xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi đã tiến hành thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội Đảng bộ xã lần thứ VII, nhiệm kì 2015-2020. Tính đến cuối tháng 10/2014, Đảng ủy xã đã cơ bản hoàn thành báo cáo chính trị và báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành; xây dựng xong kế hoạch tuyên truyền, bảo vệ và dự trù kinh phí phục vụ Đại hội; đã hoàn tất việc rà soát, bổ sung quy hoạch, từng bước hoàn chỉnh đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ xã khóa VII, với dự kiến cấp ủy nhiệm kì mới có trình độ đại học đạt trên 80%, tỉ lệ đồng bào dân tộc thiểu số trên 65%, nữ đạt 30%. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội các chi bộ trực thuộc, Đảng ủy xã đã có kế hoạch cụ thể. Ông Đặng Văn Nam, Bí thư Đảng ủy xã Bờ Y cho biết: “Chúng tôi đã phân công cấp ủy trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ các chi bộ công tác chuẩn bị hồ sơ Đại hội. Theo lộ trình Đảng ủy xã xác định, từ ngày 15/1/2015 các chi bộ trực thuộc bắt đầu tiến hành Đại hội. Dự kiến sẽ hoàn thành Đại hội vào ngày 30/1/2015”.

Cùng với chỉ đạo các Đảng bộ trực thuộc chuẩn bị tốt cho Đại hội nhiệm kì 2015-2020, công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện Ngọc Hồi lần thứ VI đã được Đảng bộ huyện triển khai đúng tiến độ. Việc quán triệt Chỉ thị 36-CT/TW, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Kế hoạch số 79-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã được Huyện ủy Ngọc Hồi hoàn thành trước ngày 25/9/2014. Theo đó, các tiểu ban phục vụ Đại hội như Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự và Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đã được thành lập để tham mưu cho Ban Thường vụ, Ban Chấp hành về công tác phục vụ Đại hội. Tính đến cuối tháng 10/2014, công tác xây dựng văn kiện đã cơ bản hoàn tất các bước như rà soát chỉ tiêu thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kì 2010-2015, làm cơ sở để xây dựng chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kì 2015-2020. Ông Phạm Đình Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ngọc Hồi nói: “Về công tác xây dựng văn kiện, Huyện ủy đã thông qua dự kiến chủ đề Đại hội, phương châm Đại hội, đề cương Báo cáo chính trị, Báo cáo Ban Chấp hành khóa V trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ VI. Dự kiến dự thảo văn kiện lần thứ nhất sẽ phát hành trước ngày 30/11/2014”.

Về công tác nhân sự phục vụ cho Đại hội, trên cơ sở phát huy dân chủ, thực hiện đúng quy hoạch và thực hiện nghiêm túc Hướng dẫn 26 của Ban Tổ chức Trung ương, Hướng dẫn 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Huyện ủy Ngọc Hồi đã thực hiện các bước chuẩn bị về nhân sự Ban Chấp hành khóa mới đảm bảo đúng nguyên tắc, đúng quy định; đã hoàn thành việc phê duyệt cấp ủy cơ sở, hoàn thành việc bổ sung quy hoạch cán bộ cấp ủy huyện nhiệm kì 2015-2020.Ông Phạm Đình Thanh cho biết: “Đã tổ chức để các đồng chí cấp ủy viên tham gia góp ý, giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy khóa  mới, tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới  thiệu đối với  các cấp ủy đương nhiệm và số cán bộ dự kiến tham gia cấp ủy lần đầu. Hiện nay đang tiến hành nhận xét, đánh giá cấp ủy đương nhiệm, đánh giá số cán bộ dự kiến quy hoạch tham gia cấp ủy lần đầu. Phần việc này dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10/2014”.

Song song với công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ huyện, các hoạt động thi đua đã và đang được phát động trong toàn thể cán bộ, nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện để lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng tiến độ, Đảng bộ Huyện Ngọc Hồi quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ VI nhiệm kì 2015-2020 một cách dân chủ, trí tuệ, đoàn kết và thành công tốt đẹp.

                                                                    Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *