Họp dân ở nhà Rông
Họp dân ở nhà Rông

(kontumtv.vn) – Nhờ thực hiện có hiệu quả công tác đào tạo nguồn nhân lực là người dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị của Đảng, Nhà nước, giai đoạn 2009-2014, huyện Ngọc Hồi đã cử gần 700 lượt cán bộ, công chức đi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và lý luận chính trị ở các trường trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng công tác đánh giá, tạo nguồn, quy hoạch cán bộ là người dân tộc thiểu số. Đến nay, tổng số cán bộ, công chức người dân tộc thiểu số đang công tác tại các phòng, ban thuộc huyện là 22 người, chiếm tỉ lệ trên 19%; đang công tác tại các xã, thị trấn là hơn 100 người, chiếm trên 57%.

                                                                             Văn Hiển – Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *