(kontumtv.vn) – Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế như đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn theo chương trình mục tiêu Quốc gia; hỗ trợ vốn, giống cây trồng, vật nuôi để phát triển sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi và trồng cây công nghiệp; hỗ trợ xóa nhà tạm và đất sản xuất; năm 2013 huyện Ngọc Hồi đã giảm tỉ lệ hộ nghèo từ trên 20% xuống dưới 15%. Theo đó, gần 560 hộ được thoát nghèo trong dịp đón tết Nguyên đán Giáp Ngọ.

  Năm 2014, huyện Ngọc Hồi đề ra mục tiêu không để tái nghèo và giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 12%. Theo đó, có khoảng 300 hộ có cơ hội thoát nghèo trong năm 2014.

 

                                                                   Văn Hiển -Thanh Hà

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *