(kontumtv.vn) – UBND huyện Ngọc Hồi đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.

Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong ĐBDTTS huyện Ngọc Hồi
Hội nghị gặp mặt già làng, người có uy tín trong ĐBDTTS huyện Ngọc Hồi

Huyện Ngọc Hồi hiện có 58 già làng và 58 người được UBND tỉnh công nhận là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Trong thời gian qua, bằng uy tín của mình, các già làng, người có uy tín đã tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Nhiều người đã trở thành tấm gương sáng trong phát triển kinh tế gia đình.

Trong những năm qua, cùng với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước cũng như các cấp chính quyền địa phương đầu tư kết cấu hạ tầng, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, làm thay đổi bộ mặt nông thôn, nâng cao đời sống cho người dân. Trong đó, có vai trò không nhỏ của các già làng, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những đóng góp tích cực đó đã góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo UBND huyện Ngọc Hồi thông báo nhanh về tình hình phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng và thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo trên địa bàn huyện từ đầu năm đến nay. Các già làng, người có uy tín cũng đã trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý báu, trong đó tập trung bàn biện pháp để thực hiện công tác xoá đói giảm nghèo trong cộng đồng dân cư để đưa huyện Ngọc Hồi ngày càng phát triển ổn định về mọi mặt.

                                                    CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *