(kontumtv.vn) – 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, với sự đồng thuận, nhất trí cao Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Ngọc Hồi đã vượt lên khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt được những kết quả đáng ghi nhận trên các lĩnh vực.

Trung tâm huyện Ngọc Hồi
Trung tâm huyện Ngọc Hồi

Kinh tế – xã hội của huyện Ngọc Hồi 5 năm qua có sự tăng trưởng, phát triển vững chắc, hầu hết các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Tổng giá trị sản xuất đạt  trên 3.700 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt mức tăng trưởng khá, tốc độ tăng bình quân hàng năm đạt hơn 19%. Năm 2015 ước đạt trên 152 tỷ đồng, tăng gần 100 tỷ đồng so với năm 2010, vượt 117,6% chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng sản lượng lương thực năm 2015 ước đạt khoảng trên 10.300 tấn, giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích canh tác đạt 25,7 triệu đồng/ha, vượt 2,8%  chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 14 triệu đồng năm 2010 lên 28 triệu đồng năm 2015, vượt 16% chỉ tiêu Nghị quyết. Tỷ lệ hộ nghèo từ 33% năm 2010 giảm xuống còn dưới 9%.

Việc đầu tư phát triển vùng kinh tế động lực gắn với  đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội trong Khu Kinh tế Cửa khẩu quốc tế Bờ Y được chú trọng, đã có những tác động tích cực đến tình hình phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Giai đoạn 2011-2014 tổng số vốn đầu tư xây dựng hạ tầng kinh tế – xã hội Khu kinh tế Cửa khẩu đạt trên 377 tỷ đồng, với 35 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh, trong đó 25 dự án đang hoạt động với số vốn đăng ký trên 550 tỷ đồng; 10 dự án đang triển khai với số vốn đăng ký 311 tỷ đồng; giá trị kim ngạch xuất nhập khẩu đạt trên 600 triệu USD, thu ngân sách qua Cửa khẩu đạt trên 750 tỷ đồng.

                                                                               CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *