(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV (2010 – 2015) về “Đẩy mạnh xây dựng tỉnh Kon Tum thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc trong thời kỳ mới”, huyện Ngọc Hồi đã xác định ” Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường tiềm lực quốc phòng – an ninh, xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc”, góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới của tỉnh.

Nằm ở ngã ba biên giới giáp với hai nước bạn Lào và Campuchia, huyện Ngọc Hồi là địa bàn chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của tỉnh và của Quân khu 5. Những năm qua cùng với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, Ngọc Hồi đã triển khai nhiều giải pháp nhằm từng bước xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc, trong đó tăng cường tiềm lực chính trị – tinh thần được coi là nhiệm vụ then chốt.

Xây dựng “Thế trận lòng dân” là vấn đề quan trọng mà Đảng bộ, chính quyền huyện tập trung làm tốt bằng các chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với lòng dân thông qua các chương trình “Xóa đói, giảm nghèo”, “Đền ơn, đáp nghĩa”, “Chăm sóc sức khỏe cộng đồng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Trong quá trình thực hiện, huyện quan tâm đến đời sống vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, nên tỷ lệ hộ nghèo đến nay giảm xuống còn 20%. Tham gia vào nhiệm vụ xây dựng “Thế trận lòng dân”, LLVT đứng chân trên địa bàn đã triển khai thực hiện nhiều nội dung như: Hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận bằng các hoạt động lao động giúp dân, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, chăm sóc người có công, giúp đỡ gia đình thương binh, liệt sĩ; đưa con em đồng bào dân tộc thiểu số vào làm công nhân, hộ người kinh kết nghĩa với hộ đồng bào dân tộc thiểu số… Qua đó xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xây dựng “Thế trận lòng dân” vững chắc. Thượng tá A Hăng, Chính trị viên Ban CHQS Huyện Ngọc Hồi cho biết; “Những năm vừa qua, chúng tôi đã thực hiện tốt việc giúp dân xóa đói, giảm nghèo, thực hiện tốt các chủ trương mới của Quân khu: Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo, thực hiện hủ gạo vì người nghèo, tặng sổ tiết kiệm cho các đối tượng chính sách và các đối tượng thương binh trên địa bàn, góp phần củng cố mối quan hệ giữa LLVT và nhân dân trên địa bàn”.

“Cấp ủy, chính quyền đị phương các cấp nhận thức rằng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, việc cần thiết, quan trọng là phải xây dựng huyện thành khu vực phòng thủ liên hoàn, vững chắc, xây dựng thật tốt nền quốc phòng toàn dân cũng như an ninh nhân dân. Chính vì vậy trong quá trình bố trí, sắp xếp khu dân cư bao giờ huyện cũng xin ý kiến chỉ đạo của CQQS cấp trên, tham khảo ý kiến CQQS địa phương, bố trí sắp xếp khu dân cư sao cho hợp lý, liên hoàn trên cơ sở phát triển kinh tế, cũng như đảm bảo được quốc phòng, an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới cũng như an ninh nông thôn. Đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân”. Ông Bùi Duy Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi nhấn mạnh.

 LLVT luôn là một lực lượng hết sức quan trọng, đóng vai trò then chốt bảo đảm vững chắc khu vực phòng thủ của huyện. Do đó, LLVT huyện luôn được củng cố, xây dựng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác đăng ký, quản lý, huấn luyện lực lượng dự bị động viên được làm chặt chẽ, đến nay các đơn vị đạt trên 90% so với biên chế. Lực lượng DQTV được xây dựng với phương châm “Vững mạnh, rộng khắp”. Tại các xã biên giới đều duy trì lực lượng dân quân thường trực để làm nhiệm vụ giống như quân thường trực. Đến nay tỷ lệ DQTV của huyện đạt trên 1,6 % so với tổng dân số, đảng viên trong DQTV chiếm 15%. Công tác huấn luyện luôn được chú trọng nâng cao trình độ, khả năng cơ động sẵn sàng chiến đấu ở vùng biên giới, gắn huấn luyện cơ bản với huấn luyện theo phương án tác chiến bảo vệ địa bàn. Thượng tá Trần Đức Sơn, Chỉ huy trưởng Ban CHQS Huyện Ngọc Hồi nói: “Trong những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên quan xây dựng LLVT huyện  đảm bảo đủ số lượng, đúng chuyên nghiệp quân sự, đặc biệt chúng tôi quan tâm nâng cao chất lượng chính trị và độ tin cậy trong các lực lượng. Riêng trong công tác huấn luyện, Đảng ủy, Ban CHQS huyện thường xuyên chỉ đạo huấn luyện bảo đảm đúng, đủ nội dung theo chương trình kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt chúng tôi quan tâm huấn luyện đêm, huấn luyện dã ngoại để cho bộ đội sát với tình hình địa bàn, sát với đối tượng tác chiến, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ khi có tác chiến xảy ra”.

Với phương châm “Xã giữ xã, huyện giữ huyện” thành thế trận phòng thủ cơ bản, liên hoàn, vững chắc, công tác xây dựng kinh tế bảo đảm quốc phòng – an ninh mà huyện Ngọc Hồi đang nỗ lực thực hiện, đã góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tuyến biên giới của tỉnh.

                                                                             CTV Trung Kiên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *