(kontumtv.vn) – Với quyết tâm đến cuối năm 2015 tất cả 7 xã đạt từ 70% trở lên tiêu chí về giao thông và có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Ngọc Hồi đã ra quân xây dựng nông thôn mới ngay từ những ngày đầu năm mới Ất Mùi.

Hưởng ứng đợt ra quân làm đường giao thông xây dựng nông thôn mới do UBND huyện Ngọc Hồi phát động, ngay từ sáng mùng 9 Tết Ất Mùi 2015, cán bộ, nhân dân thôn 1, xã Đăk Kan đã ra quân bê tông hóa tuyến giao thông dài hơn 1,6 km. Đây là tuyến đường được xây dựng theo phương châm nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ, với tổng kinh phí 2 tỉ 100 triệu đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp tiền mặt và ngày công lao động trị giá trên 900 triệu đồng.

Ra quân làm đường giao thông đầu năm
Ra quân làm đường giao thông đầu năm

Xã Đăk Kan, huyện Ngọc Hồi hiện có trên 1.400 hộ, hơn 5.200 nhân khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2014 đạt 25,8 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo của xã chiếm 8,7%. Tính đến tháng 12/2014, Đăk Kan đã hoàn thành 12/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Việc người dân đồng thuận cao trong việc góp công, góp sức để xây dựng nông thôn mới, nhất là xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn là thuận lợi lớn để xã hoàn thành mục tiêu đạt 100% tiêu chí  xây dựng nông thôn mới. Ông Võ Văn Út, Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kan nói: “Xã đã huy động mọi nguồn lực của nhân dân để xây dựng các tiêu chí về hạ tầng cơ sở, về kinh tế xã hội và sử dụng linh hoạt các chương trình, dự án của Nhà nước hỗ trợ để lồng ghép. Phấn đấu đến cuối năm 2015 xã đạt các tiêu chí theo Chương trình Xây dựng nông thôn mới”.

Tính đến cuối năm 2014, huyện Ngọc Hồi có 2 xã Đăk Nông và Đăk Kan đạt trên 10 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. 5 xã còn lại đạt từ 5-9 tiêu chí. Việc tổ chức ra quân bê tông hóa 18,5km đường giao thông nông thôn ngay từ đầu năm tại các xã trong huyện là cơ sở để Ngọc Hồi đạt thêm các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Ông Trần Văn Chí, Chủ tịch UBND huyện Ngọc Hồi cho biết: “Theo Đề án 991 của UBND tỉnh, đến năm 2015 trên địa bàn huyện Ngọc Hồi sẽ đạt trên 70% các tiêu chí về đường giao thông nông thôn. Đây là một trong những công trình đầu tiên của năm 2015 nhằm hoàn thành kế hoạch của tỉnh đề ra”.

Với sự đồng thuận cao của người dân và khí thế ra quân ngay từ đầu năm mới Ất Mùi, huyện Ngọc Hồi có cơ sở để hoàn thành đạt và vượt các tiêu chí đề ra về xây dựng nông thôn mới. Trong đó, phấn đấu 2 xã Đăk Kan, Đăk Nông sẽ đạt 19 tiêu chí vào cuối năm 2015 và đến năm 2022 sẽ có 100% xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

                                                                   Văn Hiển – Thanh Hà

          

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *