Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới huyện Ngọc Hồi
Hội nghị sơ kết 3 năm xây dựng nông thôn mới huyện Ngọc Hồi

(kontumtv.vn) – Qua 3 năm thực hiện Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới, huyện Ngọc Hồi đã đầu tư gần 24 tỷ đồng để xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ  phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự chuyển biến rõ nét bộ mặt nông thôn và đời sống nhân dân. Trong đó vốn trái phiếu Chính phủ 6 tỷ đồng, tạm ứng ngân sách tỉnh 5 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi 8,6 tỷ đồng, vốn lồng ghép chương trình 135 hơn 4 tỷ đồng và nguồn vốn huy động trong nhân dân trên 6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện đã đầu tư làm mới, nâng cấp 35 km đường giao thông nông thôn, 2 lớp học mầm non và xây dựng, cải tạo 22 công trình nhà văn hóa, khu thể thao tại các xã điểm, đồng thời đào tạo nghề cho trên 570 lao động nông thôn. Đến nay, huyện Ngọc Hồi đã có 3/7 xã đạt từ 12 đến 14 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2015 có 3 xã là Đăk Kan, Đăk Nông và Bờ Y đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đảm bảo 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo kế hoạch, huyện Ngọc Hồi xác định tập trung thực hiện 4 nhóm giải pháp chính đó là : Xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội nông thôn; phát triển sản xuất nâng cao thu nhập; phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường nông thôn; nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến cơ sở.

                                                                      CTV Thu Trang

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *