(kontumtv.vn) – Trong năm học qua, ngành Giáo dục và đào tạo huyện Ngọc Hồi tiếp tục thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua của ngành, chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và học tập. Qua đó chất lượng giáo dục của huyện ngày càng được nâng lên. Kết quả đánh giá đến cuối năm học, có 100% trẻ 5 tuổi đạt yêu cầu về thể chất. Về học lực, học sinh bậc tiểu học xếp loại giỏi chiếm khoảng 26%, loại khá gần 31%; bậc trung học cơ sở có khoảng 99% học sinh được xét công nhận tốt nghiệp. Đến nay toàn huyện đã có 8/34 trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn I, kết quả phổ cập giáo dục và xóa mù chữ được duy trì và đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi.

Hội nghị tổng keewst năm học 2013-22014 huyện Ngọc Hồi
Hội nghị tổng kết năm học 2013-2014 huyện Ngọc Hồi

Năm học 2014- 2015, ngành Giáo dục và Đào tạo huyện tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục, năng lực hiệu quả công tác quản lý, củng cố kết quả phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục THCS. Tiếp tục triển khai mở rộng mô hình trường học mới, thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật, thiết bị dạy học và công nghệ thông tin tại các trường học.

Hội nghị đã tuyên dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao trong  năm học 2013 – 2014.

CTV Thu Trang – Tuyết Mai

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *