(kontumtv.vn) – Đến nay, tổng diện tích cây lâu năm trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum) ước khoảng 17.400 ha, vượt 0,68% kế hoạch.

dien tich cay lau nam

Trong đó, cây cà phê hơn 2.300 ha, diện tích trồng mới khoảng 700 ha, vượt 27% kế hoạch; cây cao su khoảng 11.900 ha, đạt 99,8% kế hoạch; cây ăn quả 375 ha, diện tích trồng mới khoảng 50 ha, vượt 8% kế  hoạch; cây điều 250 ha, diện tích trồng mới khoảng 130 ha, vượt 109% kế hoạch; cây tiêu 55 ha, diện tích trồng mới khoảng 11 ha, vượt 12% kế hoạch; cây bời lời hơn 2.435 ha, đạt 93,2 % kế hoạch…

Hiện nay, trên địa bàn huyện xuất hiện một số bệnh hại trên cây trồng như cây cà phê xuất hiện bệnh tuyến trùng, vàng lá sinh lý gây hại nhẹ; cây hồ tiêu xuất hiện bệnh thán thư ở mức độ nhẹ; cây cao su xuất hiện bệnh xì mủ gây hại rải rác. UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt công tác phòng trừ bệnh hại đối với cây trồng, không để phát sinh bệnh hại trên diện rộng.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *