sa thay

Các công trình hạ tầng cơ sở  ở nông thôn

(kontumtv.vn) – Từ năm 2006 đến năm 2013, huyện Sa Thầy đã huy động hơn 48 tỷ đồng  từ nguồn vốn chương trình 135, 168 và các nguồn vốn khác để  đầu tư xây dựng gần 70 công trình tại địa bàn các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó, tập trung vào các công trình: Giao thông, thủy lợi, cải tạo nâng cấp trường học, trạm xá, nước sinh hoạt, chợ xã, công trình điện . . . Qua đó, từng bước  thay đổi bộ mặt nông thôn ở các xã, nhất là các xã vùng sâu, vùng xa, vùng ĐBDTTS trên địa bàn, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

                                                                              Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *