(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình MTQG về Xây dựng nông thôn mới, thời gian qua huyện Sa Thầy đã ưu tiên đầu tư, đẩy mạnh thực hiện các chương trình phát triển kinh tế – xã hội nhằm từng bước thay đổi diện mạo khu vực nông thôn và nâng cao đời sống cho nhân dân. Huyện đang tập trung các giải pháp thực hiện phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí nông thôn mới tại 2 xã Sa Nhơn và Sa Sơn vào cuối năm 2015.

Xác định công tác xây dựng hạ tầng nông thôn là khâu quan trọng trong xây dựng nông thôn mới, trong năm 2014, huyện Sa Thầy đã lồng ghép các nguồn vốn của Trung ương, địa phương và nguồn lực từ nhân dân với tổng kinh phí gần 12 tỉ đồng để đầu tư xây dựng 51 công trình. Trong đó có 22 công trình đường giao thông nông thôn, 3 công trình lớp học mầm non điểm lẻ, 11 công trình sửa chữa, xây mới nhà văn hoá thôn và 15 công trình xây mới khu thể thao xã, thôn. Ông Vũ Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn nói: “Khi thực hiện Quyết định 991 của UBND tỉnh về ban hành cơ chế đầu tư các công trình giao thông và nhà văn hóa, sân thể thao trên địa bàn xã có sự tham gia đóng góp của người dân và sự hỗ trợ của Nhà nước thì người dân rất đồng tình ủng hộ. Dù trong điều kiện kinh tế còn hết sức khó khăn, nhưng khi Ban quản lý xã triển khai vận động thì người dân đã tích cực đóng góp tiền để mua bổ sung các vật liệu còn thiếu, đồng thời tham gia đóng góp ngày công để hoàn thành các công trình”.

Đường giao thông nông thôn
Đường giao thông nông thôn

Từ sự vào cuộc của các cấp, ngành và sự đồng thuận của người dân, đến nay xã Sa Sơn đã đạt 16/19 tiêu chí, xã Sa Nhơn đạt 14/19 tiêu chí. Phấn đấu hoàn thành tất cả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 2 xã này vào cuối năm 2015, huyện Sa Thầy đang tiếp tục tập trung vào công tác quy hoạch, xây dựng cơ sở vật chất cho giao thông, văn hóa, môi trường và giảm dần tỉ lệ hộ nghèo. Ông Trần Lệnh Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Sa Sơn cho biết: “Hiện nay Đảng ủy, HĐND, UBND, các ban, ngành, đoàn thể của xã đã có nghị quyết chuyên đề, vận động nhân dân nỗ lực, thứ hai là huy động các nguồn lực bên ngoài, các doanh nghiệp ủng hộ cho địa phương để từ nay đến cuối năm xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới”.

“Tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa thì hiện tại chúng tôi đang tiến hành vận động nhân dân đóng góp tiền, ngày công để cùng với sự hỗ trợ của Nhà nước xây dựng các khu sinh hoạt văn hóa, thể thao tại thôn, hiện tại chúng tôi đã có 4/6 thôn, dự kiến đến cuối năm sẽ hoàn thành 6/6 thôn. Về tiêu chí văn hóa thì đang tích cực đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hiện tại chúng tôi đã có 3/6 thôn văn hóa, từ nay đến cuối năm theo lộ trình chúng tôi đã đăng ký và khả năng sẽ đạt thêm 2 thôn văn hóa nữa, như vậy sẽ đạt trên 70%”. Ông Vũ Đình Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Sa Nhơn nói.

Chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước ta trong thời gian qua đã mang lại lợi ích thiết thực cho người dân. Để hoàn thành chuẩn nông thôn mới tại 2 xã Sa Sơn và Sa Nhơn, ngoài sự đầu tư của Nhà nước, huyện Sa Thầy rất cần sự đầu tư nguồn lực của các cấp, ngành và sự đồng thuận, chung tay của người dân, các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn.

Tấn Thành – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *