(kontumtv.vn) – Thời gian qua, huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã quan tâm chỉ đạo thực hiện sắp xếp kiện toàn tổ chức, bộ máy các trường học, đáp ứng yêu cầu đổi mới sự nghiệp giáo dục ở địa phương.

huyen sa thay thuc hien

Huyện đã thực hiện sắp xếp lại 02 trường tiểu học – trung học cơ sở, gồm Tiểu học –Trung học cơ sở Nguyễn Trãi tại thị trấn Sa Thầy và Trường Tiểu học –Trung học cơ sở Võ Nguyên Giáp tại xã Mô Rai.

Thực hiện phương án sắp xếp, dồn ghép học sinh các điểm trường thôn về điểm trường trung tâm, toàn huyện đã giảm được 46 điểm trường lẻ. Trong đó, mầm non giảm được 14 điểm trường lẻ, tiểu học giảm được 32 điểm trường lẻ tại các thôn, làng. Đồng thời, sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Sa Thầy trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo với Trung tâm Dạy nghề trực thuộc UBND huyện thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Sa Thầy, trực thuộc UBND huyện quản lý.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *