(kontumtv.vn) – Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ huyện Sa Thầy (Kon Tum), công tác phát triển đảng viên đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn .

Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban Thường vụ Huyện ủy Sa Thầy đã tập trung lãnh đạo các tổ chức đảng trực thuộc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các đoàn thể, đảng viên và quần chúng nhân dân về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng, xem phát triển đảng viên là giải pháp quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Huyện ủy giao nhiệm vụ cho các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch giúp đỡ quần chúng, giới thiệu cho tổ chức đảng theo dõi và kết nạp. Ông Lê Minh Luận, Bí thư Đảng ủy xã Sa Bình, huyện Sa Thầy cho biết: “Trong những năm qua, Đảng ủy xã Sa Bình đã ban hành Nghị quyết, đề ra kế hoạch phát triển đảng viên hằng năm, trên cơ sở đó chỉ đạo cho các chị bộ, mặt trận và các hội, đoàn thể tổ chức phát động nhiều phong trào hoạt động cách mạng để tìm kiếm những đoàn viên, hội viên, nhân tố tích cực để tạo nguồn phát triển cho Đảng. Trong nửa nhiệm kỳ qua Đảng ủy xã Sa Bình đã gửi đi học lớp nhận thức về đảng 90 quần chúng, đã làm các thủ tục đề nghị và Huyện ủy đã chuẩn y kết nạp 19 đảng viên, đạt 76% theo kế hoạch nghị quyết đề ra của cấp ủy”.

Hội nghị Huyện ủy Sa Thầy
Hội nghị Huyện ủy Sa Thầy

Với sự nỗ lực của các cấp ủy, công tác phát triển đảng viên trên địa bàn huyện đã đạt và vượt chỉ tiêu so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Các đảng viên phát huy vai trò trách nhiệm và vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở. Ông Nguyễn Văn Tịnh, đảng viên Chi bộ thôn Bình Trung, xã Sa Bình nói: “Bản thân tôi khi được kết nạp Đảng thì cũng cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ của Chi bộ, không đùn đẩy né trách nhiệm vụ. Bên cạnh đó bản thân tôi cũng không ngừng tiếp xúc với người dân, lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của người dân để phản ánh đến các cơ quan chức năng những vấn đề có liên quan”.

“Về phát triển đảng viên, từ đầu nhiệm kỳ đến nay kết nạp được 275 quần chúng ưu tú vào Đảng. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số 116 đồng chí, đảng viên nông thôn 56 đồng chí, đoàn viên thanh niên 190 đồng chí, nữ 165 đồng chí. Bình quân mỗi năm kết nạp hơn 100 đảng viên, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra”.  Ông Nguyễn Kim Thái, Phó Bí thư Huyện ủy Sa Thầy cho biết.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới, Huyện ủy Sa Thầy tập trung triển khai nhiều giải pháp để công tác phát triển đảng ngày càng thực chất, hiệu quả. Ông Nguyễn Kim Thái nói: “ Sẽ quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên đối với quần chúng ưu tú là đoàn viên thanh niên, DTTS, phụ nữ, thanh niên xuất ngũ về địa phương. Các cấp ủy, tổ chức đảng phân công đảng viên để theo dõi, giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng, thông qua các phong trào cách mạng từ thực tiễn ở cơ sở để rèn luyện, thử thách, giúp quần chúng trưởng thành, có động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn, giác ngộ về Đảng, có ý thức tổ chức kỷ luật tốt để Đảng xem xét kết nạp”.

Hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, công tác phát triển Đảng trên địa bàn huyện Sa Thầy đã đạt được những kết quả quan trọng. Đội ngũ đảng viên ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *