(kontumtv.vn) – Nhằm chủ động trong công tác phòng, tránh, ứng phó kịp thời với các tình huống thiên tai có thể xảy ra trong năm 2018, UBND huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xây dựng Phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ và chỉ đạo các phòng, ban, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Khảo sát các điểm sạt lở do mưa lũ
Khảo sát các điểm sạt lở do mưa lũ

 Huyện đã tập trung rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các cấp do Chủ tịch UBND các cấp làm trưởng ban; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong Ban Chỉ đạo phụ trách địa bàn, lĩnh vực theo quy định. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu tính cấp bách, nguy hiểm của lụt, bão; triển khai tập huấn kỹ thuật chằng chống nhà cửa khi có bão, lũ; xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án phòng, chống lụt, bão.

Ngoài ra, huyện đã kiểm kê, bố trí vật tư, phương tiện phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão, gồm 1 xuồng máy, hơn 300 phao tròn, áo phao cứu sinh, 16 bộ nhà bạt, lực lượng chủ lực tại huyện hơn 700 người…

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *