HUYEN SA THAY XUONG GIONG KHOANG 790 HA LUA NUOC VU MUA

(kontumtv.vn) – Đến thời điểm hiện nay, nhân dân huyện Sa Thầy (Kon Tum) đã xuống giống khoảng 790 ha lúa nước vụ mùa, vượt 1,2% kế hoạch; diện tích lúa rẫy khoảng 630 ha, đạt 85,5% kế hoạch; diện tích rau, đậu các loại ước thực hiện 80 ha, đạt 61% kế hoạch; cây mía khoảng 140 ha, đạt 80% kế hoạch; cây mỳ khoảng 7.230 ha, đạt 97,6% kế hoạch; cây ngô khoảng 116 ha, đạt 52% kế hoạch.

Để diện tích sản xuất vụ mùa đạt theo kế hoạch đề ra, UBND huyện Sa Thầy đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn tăng cường cán bộ xuống cơ sở, đôn đốc hướng dẫn các xã, thị trấn tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ mùa, thực hiện gieo trồng đúng thời vụ, xuống giống hết diện tích đất đã chuẩn bị; tập trung thực hiện tốt công tác phòng trừ cỏ dại, sâu bệnh, dịch hại đối với cây trồng, không để phát sinh sâu, bệnh và dịch hại trên diện rộng.

Ngọc Chí   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *