(kontumtv.vn) – Thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong những năm qua, huyện Tu Mơ Rông đã đầu tư hơn 400 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước và lồng ghép từ các chương trình, dự án với sự đóng góp công sức của người dân xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn.

htmr

Người dân ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn.

Qua đó, bộ mặt nông thôn của huyện không ngừng khởi sắc, đời sống của người dân được nâng lên; nhân dân các dân tộc phấn khởi, tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, tích cực tham gia bằng nhiều việc làm thiết thực như: Hiến đất, đóng góp ngày công lao động làm các công trình phúc lợi; cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện ủng hộ ngày lương… Đến nay, huyện đã có 01 xã đạt 06 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 02 – 05 tiêu chí. Huyện phấn đấu đến năm 2015 có 2 xã đạt tiêu chí Nông thôn mới là Ngọc Lây và Đăk Rơ Ông.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *