(kontumtv.vn) – Sau hơn 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, đến nay huyện Tu Mơ Rông có 89 bộ cồng chiêng được lưu giữ, có trên 50 nghệ nhân biết chỉnh âm cồng chiêng, 15 lễ hội tiêu biểu, đặc sắc của dân tộc Xê Đăng được huyện thống nhất giữ gìn, khôi phục. 02/91 làng có Nhà văn hoá cộng đồng; 57/91 làng có Nhà rông văn hoá.

Chỉnh sửa cồng chiêng
Chỉnh sửa cồng chiêng

Bên cạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thời gian qua huyện Tu Mơ Rông đã quan tâm đầu tư kinh phí để phục dựng các lễ hội truyền thống của đồng bào, hàng năm đều duy trì tổ chức các ngày hội văn hóa, thể thao tại các xã và cụm xã. Tại đây, các hoạt động biểu diễn cồng chiêng, tái hiện lễ hội, nhạc cụ dân tộc, trình diễn trang phục dân tộc và thi các làn điệu dân ca, dân vũ đã được tái hiện một cách phong phú và đa dạng. Nhờ đó, bản sắc văn hoá riêng, lâu đời của đồng bào dân tộc Xê Đăng được lưu giữ như các lễ hội đâm trâu, làm máng nước, ăn mừng lúa mới…

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *