Kiểm tra giao khoán bảo vệ rừng ở Tu Mơ Rông
Kiểm tra giao khoán bảo vệ rừng ở Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Giai đoạn 2011 – 2013, huyện Tu Mơ Rông đã giao khoán bảo vệ rừng hơn 10.300 ha cho trên 670 hộ trên địa bàn 8 xã. Trong đó giao theo Quyết định 178, Quyết định 304 và Nghị quyết 30a của Chính phủ là 9.340 ha, giao theo Quyết định 1264 của UBND tỉnh Kon Tum 967 hecta. Tính đến hết năm 2013, tổng số tiền đã chi trả dịch vụ môi trường rừng cho các hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn huyện hơn 3 tỷ 500 triệu đồng, mức thu nhập bình quân cao nhất là hơn 6,4 triệu đồng/hộ/năm.

 Sau khi thực hiện các phương án giao khoán bảo vệ rừng và chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng là tổ chức và hộ gia đình, cá nhân, công tác quản lý bảo vệ rừng ở Tum Mơ Rông đã có những chuyển biến tích cực. Tình hình vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn đã giảm cả về số vụ, mức độ thiệt hại. Người dân nhận giao khoán có ý thức bảo vệ rừng được giao, thường xuyên kiểm tra rừng và báo cáo các cơ quan chức năng ngăn chặn kịp thời khi có vi phạm. Đời sống của các hộ nhận giao khoán được nâng cao hơn trước nhờ có chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, từ đó hạn chế được tình trạng phát rừng làm nương rẫy trái phép.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *