Hướng dẫn hộ nghèo trồng cà phê
Hướng dẫn hộ nghèo trồng cà phê

 (kontumtv.vn) – Lồng ghép các chương trình đầu tư của Nhà nước, từ đầu năm 2014 đến nay, huyện Tu Mơ Rông đã hỗ trợ nhân dân trồng mới 171 ha cà phê, vượt gấp rưỡi kế hoạch huyện giao. Trong đó, Đề án Hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh của tỉnh hỗ trợ trồng mới 50 ha; các Chương trình Khuyến nông, Chương trình 102, Chương trình 135, Chương trình 30a… hỗ trợ trồng mới 121 ha. Để cà phê sinh trưởng và phát triển tốt, huyện Tu Mơ Rông đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho bà con, tạo điều kiện giúp các hộ nghèo có nguồn thu nhập ổn định, góp phần  giảm nghèo bền vững trong thời gian đến.                                 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *