TRINH DO

(kontumtv.vn) – Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, phấn đấu đạt tiêu chí hệ thống chính trị – xã hội vững mạnh, từ năm 2012 đến nay, huyện Tu Mơ Rông đã cử hơn 820 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong đó: cán bộ cấp huyện, xã được cử đi tham quan học hỏi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ là 585 lượt người; đào tạo nâng cao lý luận chính trị, đạo đức công vụ, bồi dưỡng kiến thức về quốc phòng – an ninh cho cán bộ cấp huyện và cấp xã là 238 lượt người. Tính đến năm 2013 trên địa bàn huyện có 2 xã là Tu Mơ Rông và Đăk Sao đạt tiêu chí hệ thống chính trị xã hội vững mạnh.

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *