(kontumtv.vn) – Trong những năm qua, các già làng, thôn trưởng và người có uy tín ở Tu Mơ Rông đã tích cực phát huy vai trò của mình, cùng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đóng góp quan trọng vào công cuộc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị tại địa phương.

Được bà con trong thôn Tu Cấp ( xã Tu Mơ Rông, huyện Tu Mơ Rông) tín nhiệm bầu làm già làng từ năm 2012, già làng A Mộc luôn tâm niệm mình phải thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ mà bà con đã tin tưởng giao phó. Già luôn gương mẫu đi đầu trong việc phát triển kinh tế gia đình để bà con trong thôn tin và làm theo.Ông nói: “ Mình là già làng, phải cùng gia đình tích cực tham gia vận động bà con, con cháu thực hiện làm kinh tế cho gia đình, cho thôn làng ngày càng phát triển, ngày càng vững mạnh, vận động bà con trong làng, thôn thực hiện đúng chủ trương đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước”.

Nông thôn mới ở Tu Mơ Rông
Nông thôn mới ở Tu Mơ Rông

Huyện Tu Mơ Rông có 11 xã với 91 thôn, làng, dân số hơn 25.000 người, dân tộc thiểu số chiếm khoảng 97%, trong đó đại đa số là đồng bào dân tộc Xê Đăng, đời sống của bà con còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Trong những năm qua, huyện Tu Mơ Rông xác định giảm nghèo nhanh, bền vững là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu. Từ nguồn vốn Chương trình 30a, huyện đã lồng ghép với các chương trình, chính sách khác đang thực hiện tại địa phương để tập trung hỗ trợ cho nhân dân phát triển kinh tế, đẩy mạnh công tác giảm nghèo ở địa phương. Ngoài ra, huyện chú trọng phát huy vai trò hạt nhân của các già làng, thôn trưởng, người có uy tín trong việc tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người dân về công tác xóa đói, giảm nghèo, khơi dậy tinh thần tự lực trong phát triển kinh tế gia đình. Với sự hỗ trợ của Nhà nước, nỗ lực đóng góp của các già làng, người có uy tín, người dân đã tổ chức sản xuất ngày càng có hiệu quả. Đến nay trên địa bàn huyện có hơn 630 ha cà phê, trên 130 ha cao su, gần 3.000 ha bời lời… qua đó đã từng bước tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân. Năm 2013 thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện đạt 11,5 triệu đồng, tăng 5,6 triệu đồng/người so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo năm 2013 trên địa bàn huyện còn hơn 42%, giảm gần 35% so với năm 2010. Ông A Hiệp, Chủ tịch UBND xã Tê Xăng cho biết: “Địa phương chúng tôi là vùng căn cứ cách mạng trước đây, các già làng xuất thân là  thương binh, người có công, hy sinh vì tổ quốc, vì đất nước. Chính vì thế các cụ luôn nắm đúng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tuyên truyền cho con cháu, dân làng noi gương làm theo, nhất là việc phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ an ninh chính trị trong thôn, làng”.

Phát huy truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã chung tay xây dựng huyện ngày càng phát triển. Bên cạnh việc phát huy và bảo tồn các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống, vai trò của các già làng, người có uy tín còn thể hiện trong việc tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; vận động bà con nâng cao ý thức, phòng chống tội phạm, không tin theo luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu; tham gia tốt công tác hòa giải ở địa phương và trong cộng đồng dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương. Ngoài ra, già làng, thôn trưởng, người có uy tín trên địa bàn huyện còn phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở tăng cường củng cố hệ thống chính trị ở thôn, làng. Với 28 tổ chức cơ sở Đảng, hơn 800 đảng viên từ ngày đầu thành lập huyện, đến nay Tu Mơ Rông đã phát triển lên 47 tổ chức cơ sở Đảng với gần 1.300 đảng viên; tất cả 91 thôn, làng có chi bộ độc lập, không còn thôn, làng trắng đảng viên. Ông Hà Hồng Duy, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông đánh giá: “ Trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị ở địa phương, vai trò và sự đóng góp của những người có uy tín là không thể thiếu, vô cùng quan trọng. Trong phát triển kinh tế họ là những người gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, vận động con cháu, người thân, bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, bài trừ các thủ tục lạc hậu, tích cực tăng gia sản xuất để xóa đói giảm nghèo. Điển hình trong phong trào xây dựng nông thôn mới họ vận động bà con, các gia đình hiến đất, hiến cây cối để làm đường giao thông nông thôn”.

Có thể nói, trong những năm qua già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông đã góp phần to lớn trong việc phát triển kinh tế – xã hội, giúp bà con từng bước vươn lên xóa đói, giảm nghèo bền vững, giữ vững ổn định an ninh chính trị tại địa phương. Họ chính là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền ở cơ sở trong việc triển khai thực hiện các chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước đến với người dân.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *