(kontumtv.vn) – Hòa chung không khí ra quân sôi nổi đầu năm, Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện Tu Mơ Rông đã tổ chức Lễ ra quân xây dựng Nông thôn mới năm 2014 tại tất cả 11 xã trên địa bàn huyện.

tmrxdntm

Người dân huyện Tu Mơ Rông ra quân xây dựng đường giao thông nông thôn.

Trong đợt ra quân xây dựng nông thôn mới năm 2014, huyện Tu Mơ Rông đã lựa chọn và triển khai 12 công trình làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn 11 xã với tổng chiều dài hơn 8 km, đường bê tông, mặt đường rộng 3 m. Tổng kinh phí được bố trí từ các nguồn lực của huyện khoảng 7,2 tỷ đồng, trong đó gồm các nguồn của Chương trình 30a, Chương trình 135 và nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần Nhà nước và nhân dân cùng làm, Nhà nước hỗ trợ vật liệu xây dựng, người dân đóng góp ngày công, Lễ ra quân đã thu hút đông đảo nhân dân trên địa bàn huyện tham  gia ngày công và hiến đất để làm đường giao thông nông thôn.

 

Ngọc Chí – Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *