(kontumtv.vn) – Qua 3 năm đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện NQTW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” trên địa bàn huyện đã tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc xây dựng kế hoạch, chương trình hành động gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

tmr

Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Chỉ thị 03 về đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngành giáo dục và đào tạo huyện đã duy trì cho học sinh kể những mẫu chuyện về Bác vào sáng thứ 2 hàng tuần. Các khu dân cư gắn với cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, đưa vào hương ước, quy ước của thôn làng làm cơ sở đánh giá gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hàng năm. Năm 2014, huyện Tu Mơ Rông tiếp tục đẩy mạnh việc nêu gương học tập Bác trong cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; tổ chức lấy ý kiến thăm dò cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên về tình hình triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, có nhiều tập thể và cá nhân được khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thành/Đài TT-TH huyện Tu Mơ Rông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *