Trồng cà phê xứ lạnh ở Tu Mơ Rông
Trồng cà phê xứ lạnh ở Tu Mơ Rông

(kontumtv.vn) – Triển khai thực hiện Quyết định số 33 của UBND tỉnh về “Đề án Hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh”, năm 2014, huyện Tu Mơ Rông được hỗ trợ trồng mới 50 ha, với hơn 170 hộ ở 4 xã Măng Ri, Ngọc Yêu, Đăk Sao và Đăk Na tham gia. Thời gian qua, huyện đã phối hợp với Trung tâm Khuyến nông – Khuyến ngư tỉnh tổ chức tập huấn về kỹ thuật trồng và chăm sóc, cấp phát cây giống, phân bón cho các hộ tham gia Đề án kịp thời trồng mới.

Qua kiểm tra ban đầu, cây cà phê sinh trưởng và phát triển tốt. Hỗ trợ phát triển cây cà phê xứ lạnh là chủ trương đúng đắn của tỉnh nhằm tạo điều kiện giúp các hộ nghèo có nguồn thu nhập ổn định, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững.

Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *