(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã được Đảng bộ tỉnh Kon Tum xác định là nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương.

kq

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa… của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Kon Tum.

Nhận thức đúng đắn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ngành, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện bằng nhiều nội dung cụ thể, sát với thực tế. Đồng chí Y Mửi – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho biết: Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 1032 về tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của Tỉnh ủy nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy tăng cường lãnh đạo công tác tuyên truyền, giáo dục  tư tưởng chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức cảnh giác cách mạng cho cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình”, kịp thời  đấu tranh phản bác các luận điệu  tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Thứ hai, ban hành chỉ  thị số 11 ngày 25/11/2013  về tăng cường giáo dục, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên. Đặc biệt, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất nội bộ, giữ vững phẩm chất đạo đức, lối sống. Uy tín của tập thể và cá nhân các đồng chí  Thường vụ Tỉnh ủy đối với cán bộ, đảng viên, nhân dân đã được  nâng lên.

Gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ theo tinh thần Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị, hơn 2 năm qua, việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình làm cơ sở  khắc phục những khuyết điểm tồn tại trong công tác của tập thể cấp ủy và cá  nhân cán bộ, đảng viên  đã được các cấp ủy chú trọng tăng cường, đạt kết quả. Đại tá Dương Hữu Quyên, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum cho biết kết quả triển khai ở đơn vị: Chúng tôi  gắn thực hiện nghị quyết Trung ương 4 với việc phát huy nêu gương của cán bộ chủ trì các cấp và đội ngũ cán bộ, mỗi cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu để phấn đấu. Hai năm qua đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác. Năm 2011, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được Quân khu đánh giá là đơn vị dẫn đầu trong cụm thi đua của tỉnh.

Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy Kon Tum đã thể hiện sự quyết liệt, nghiêm minh trong xử lý các vụ việc liên quan đến tiêu cực, tham nhũng, chỉ đạo xác minh, làm rõ, xử lý nghiêm vi phạm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, công chức. Năm 2013, Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp của tỉnh đã kỷ luật 2 tổ chức đảng và 140 đảng viên. Tính chung 3 năm đầu nhiệm kỳ công tác khóa 14 của Tỉnh ủy, đã thi hành kỷ luật 5 tổ chức đảng và 346 đảng viên. Đồng chí  Y Mửi đánh giá: Từ sau kiểm điểm đến nay, công tác cán bộ được thực hiện ngày càng chặt chẽ, khoa học, dân chủ hơn trên tất cả các khâu, đã quan tâm bổ sung cán bộ nữ, cán bộ trẻ,  cán bộ người dân tộc thiểu số  đối với một số ngành, địa phương. Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cấp, các ngành rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quyết định phân công nhiệm vụ, trong đó quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể, cá nhân, bảo đảm phát huy vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân, trước hết là người đứng đầu. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh  trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Kết quả đạt được sau hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là cơ sở để Tỉnh ủy Kon Tum rút ra những bài học kinh nghiệm thực tế để tiếp tục tăng cường, phát huy, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn mới.

 

                                                                                      Nghĩa Hà – Ngọc Chí

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *