(kontumtv.vn) – Chương trình phòng chống phong quốc gia bắt đầu triển khai từ năm 1995. 20 năm qua, công tác phòng chống phong trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Bệnh xá phong Đăk Kia
Bệnh xá phong Đăk Kia

Triển khai thực hiện Chương trình phòng chống phong quốc gia, đến nay tỷ lệ phát hiện, lưu hành bệnh phong trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã giảm mạnh qua từng năm. Từ năm 1995 đến 2015 đã giảm bền vững tỷ lệ phát hiện từ 26,7/100.000 dân  xuống còn 0,8/100.000 dân; giảm bền vững tỷ lệ lưu hành từ 1,14/10.000 dân  xuống còn 0,087/10.000 dân. Từ 40% trước đây, năm 2015 cơ bản không còn tỷ lệ tàn tật độ II ở bệnh nhân phong mới.

Tỉnh đã phát hiện bệnh phong mới và đa hóa trị liệu đúng phác đồ, đủ liều, đủ thời gian cho gần 590 trường hợp. Các bệnh nhân phong được quản lý, chăm sóc tàn tật chu đáo, vấn đề kỳ thị và tự kỳ thị bệnh phong hầu như được xóa bỏ. Với những kết quả  đạt  được trong công tác phòng chống phong, Sở Y tế tỉnh đã đề nghị Bộ Y tế  thành lập Hội đồng kiểm tra kết quả loại trừ bệnh phong tại tỉnh Kon Tum trong tháng 11/ 2915.

                                                                  Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *