(kontumtv.vn) – Thực hiện Nghị quyết 30 năm 2012 của Quốc hội khóa XIII và Chỉ thị 05 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo và tăng cường các biện pháp thực hiện để trong năm 2013 cơ bản hoàn thành cấp quyền sử dụng đất lần đầu trong phạm vi cả nước, trong thời gian qua, công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được ngành chuyên môn và chính quyền địa phương ở Kon Tum quan tâm, triển khai đạt kết quả.

Cùng với việc chỉ đạo đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trong thời gian qua việc triển khai thành lập hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở các huyện, thành phố và triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai đồng bộ ở 3 cấp đã được chính quyền địa phương và ngành Tài nguyên và Môi trường quan tâm triển khai đồng bộ, tạo sự thuận lợi và đẩy nhanh tiến độ trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh. Anh Trương Công Thức, cán bộ Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thành phố Kon Tum cho biết: “Trước đây, mình làm thủ công, trình tự, thủ tục phải nhập bằng tay, phải dựa vào sổ sách như sổ ISO, theo sổ mục kê để vào sổ. Từ khi sử dụng phần mềm này thì nó cập nhật cho mình, các thao tác nhanh hơn và điều đặc biệt điều quan trọng là nó chính xác. Nếu có sự nhầm lẫn thì nó không cho mình cập nhật được. Tức là mọi thông tin luôn luôn chính xác, không có sự nhầm lẫn như trước đây được”.

Văn phòng Sở Tài nghuyên và Môi trường tỉnh KonTum
Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh KonTum

Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, trong thời gian qua, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và các địa phương trong tỉnh đẩy nhanh công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn; kịp thời theo dõi, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo đạt kế hoạch đề ra. Ông Tô Văn Huy, Phó trưởng Phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT nói: “Về kết quả, đến nay đối với tổ chức, tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ là 86,37% so với diện tích cần cấp. Đối với hộ gia đình, cá nhân thì tỷ lệ này đã đạt 90,8% so với diện tích cần cấp. Như vậy việc cấp Giấy chứng nhận QDSDĐ của  tỉnh đã cơ bản hoàn thành”.

Hiện nay, các trường hợp cần cấp Giấy chứng nhận còn tồn đọng phần lớn là do vướng mắc từ trước đến nay không có giấy tờ về quyền sử dụng đất, người sử dụng đất không đủ khả năng tài chính nộp tiền sử dụng đất, đất có nguồn gốc phức tạp cần có thời gian xem xét. Riêng về tỷ lệ cấp đất cho các tổ chức đạt thấp là do một số tổ chức còn chưa quan tâm đến công tác này.

Bên cạnh đó, hệ thống Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất ở các huyện, phần lớn mới được thành lập trong 2 năm trở lại đây, điều kiện nhân lực và cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu thốn, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến công tác quản lý đất đai nói chung và tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mục tiêu trọng tâm của ngành hiện nay là phấn đấu đến năm 2015 hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn, tiếp tục hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý đất đai và từng bước hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai trong toàn tỉnh.

Quang Mẫn- Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *