(kontumtv.vn) – Năm 2014, mặc dù kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức, song  với sự nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp  ngành, doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn, tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2014 của tỉnh Kon Tum tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng.

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2014 ước đạt gần 10.000 tỷ đồng, tăng  gần 13% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Nông – Lâm – Thủy sản tăng gần 7%, Công nghiệp – Xây dựng tăng gần 16%, Thương mại – Dịch vụ tăng  trên 16%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ gần 26 triệu đồng năm 2013 lên gần 30 triệu đồng năm 2014. Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt trên 70.000 ha. Diện tích cây lâu năm ước đạt trên 88.000 ha, tăng 2,3% so với năm 2013. Chăn nuôi chịu ảnh hưởng của dịch bệnh xảy ra ở một số nơi, nhưng được phát hiện và điều trị kịp thời, tốc độ phát triển đàn gia súc tăng so với cùng kỳ năm trước.Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.600 tỷ đồng, tăng trên  22%  so với cùng kỳ và vượt  trên 13% so với kế hoạch. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ ước đạt gần 11.000 tỷ đồng, tăng 25% so với năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng ước tăng khoảng gần 4% so với cuối năm 2013. Giá trị xuất khẩu  ước đạt 65 triệu USD, đạt gần 76% so với kế hoạch. Thu ngân sách Nhà nước tại địa bàn ước đạt trên 2.000 tỷ đồng, vượt 3,6% dự toán, bằng 110% so với năm 2013. Chi ngân sách địa phương ước đạt gần 5.300  tỷ đồng, đạt trên 110% nhiệm vụ chi và tăng gần 12% so với năm 2013. Xây dựng nông thôn mới được chỉ đạo thực hiện quyết liệt và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Sau 3 năm thực hiện, đối với 22 xã điểm, đến nay đã có 01 xã đạt chuẩn 19/19 tiêu chí, có 12 xã đạt chuẩn từ 11-18 tiêu chí; 9 xã đạt chuẩn từ 5-10 tiêu chí. Tỉnh tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào địa bàn. Năm 2014, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 04 dự án, cấp giấy chứng nhận đầu tư 11 dự án với tổng vốn đăng ký trên 760 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh 12 dự án.

NAM 2014

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, lao động, đào tạo nghề được quan tâm thực hiện tốt. Số lao động được tạo việc làm thông qua các chương trình việc làm năm 2014 là hơn 1.000 lao động. Hệ thống trường lớp tiếp tục được củng cố và mở rộng, tình hình huy động học sinh ra lớp đã được cải thiện rõ rệt. Kết quả thi tốt nghiệp phổ thông trung học năm 2014 đạt kết quả khá cao. Tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Chi trả kịp thời trợ cấp cứu trợ thường xuyên tại cộng đồng. Trên 200.000 người được cấp thẻ BHYT, chi hỗ trợ tiền điện cho 100% hộ nghèo theo đúng tiến độ. Công tác giảm nghèo được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Đến cuối năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh giảm xuống dưới 15%. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em được quan tâm. Các chương trình, kế hoạch và hoạt động hỗ trợ trẻ em, đặc biệt là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được duy trì thường xuyên. Có 30 xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em.

Công tác tiếp dân và xem xét giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, tỷ lệ đơn thuộc thẩm quyền đã giải quyết đạt trên  90%. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, ổn định. Các tiềm lực khu vực phòng thủ tiếp tục được đầu tư xây dựng. Chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang tỉnh được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Công tác đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh. Quan hệ hợp tác với các tỉnh bạn trong Khu vực Tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Campuchia tiếp tục được củng cố và đạt được những kết quả tích cực. Công tác phối hợp bảo vệ an ninh biên giới, công tác phân giới, cắm mốc tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia, tăng dày, tôn tạo hệ thống mốc quốc giới tuyến biên giới Việt Nam – Lào tiếp tục được triển khai thực hiện.

                                                                                Thanh Tùng – Công Luận

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *