(kontumtv.vn) – Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2011- 2016, các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum đã có nhiều cố gắng, nỗ lực, sớm xây dựng các chương trình, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm phù hợp với điều kiện cụ thể của từng đơn vị, đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống.

phụ nữ
Hội Phụ nữ triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo phụ nữ tham gia

Nửa nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua lớn và 5 chương trình trọng tâm của Hội tiếp tục được các cấp Hội và hội viên hưởng ứng tích cực. Hội LHPN các cấp đã cụ thể hóa nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và tổ chức tuyên truyền đến hội viên, phụ nữ. Đến nay, đã có trên 71.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đăng ký thực hiện phong trào thi đua và đã có trên 49.000 cán bộ, hội viên phụ nữ đạt 3 tiêu chuẩn của phong trào thi đua, đạt gần 65%; đã xây dựng mới 57 mô hình làm theo gương Bác, nâng tổng số lên gần 200 mô hình và duy trì hoạt động có hiệu quả. Qua đó, đã tiết kiệm trên 2 tỷ đồng, 5,4 tấn gạo để giúp cho 2.400 hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo, khó khăn. Có trên 43.000 hộ gia đình cán bộ, hội viên được bình xét gia đình hội viên đạt 8 tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, đạt trên 46% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, góp phần quan trọng trong phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp Hội đã tín chấp mới với Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội trên 135 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ do Hội Phụ nữ quản lý trên 630 tỷ đồng cho trên 28.000 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế, trong đó có trên 22.600 hội viên phụ nữ nghèo. Qua đó đã có trên 15.000 chị đã thoát nghèo, chiếm tỷ lệ hơn 61% và có trên 2.000 chị vươn lên làm giàu, góp phần quan trọng trong công tác giảm nghèo của tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã luôn chú trọng thực hiện Đề án “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Kon Tum giai đoạn 2012- 2015”, tổ chức nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng để thu hút, tập hợp hội viên và đã phát triển hơn 3.000 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh đến nay lên trên 83.000 chị em, tăng hơn 10% so với đầu nhiệm kỳ, đạt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc đề ra.

Quang Mẫn – Duy Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *