(kontumtv.vn) – Diễn ra trong 2 ngày 14 – 15/7, Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện Đăk Tô đã kết thúc thành công tốt đẹp.

Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô
Đại hội Đảng bộ huyện Đăk Tô

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận của cán bộ và nhân dân, Đảng bộ huyện Đăk Tô đã lãnh đạo hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng trong nhiệm kỳ 2010 – 2015: Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm đạt 14,7%; tổng thu nhập bình quân đầu người đạt trên 21 triệu đồng, vượt chỉ tiêu Nghị quyết. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn liên tục tăng qua các năm, bình quân hàng năm tăng hơn 9%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thương mại – Dịch vụ phát triển mạnh, tốc độ tăng trưởng đạt hơn 27%/ năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 27,% năm 2010 đã giảm xuống còn dưới 11,5% vào năm 2015, bình quân mỗi năm giảm trên 3%, đạt chỉ tiêu đề ra. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh ở các cấp học, bậc học được nâng lên. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đến nay, thị trấn Đăk Tô đã đạt 15/20 tiêu chuẩn đô thị loại IV; toàn huyện có 2 xã đạt 16/ 19 tiêu chí nông thôn mới, 1 xã đạt 14 tiêu chí, các xã còn lại đạt từ 8 tiêu chí trở lên. Tỷ lệ chuẩn của cán bộ công chức cấp huyện đạt 98,8%, cấp xã và thị trấn đạt trên 74%; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy tiếp tục được đổi mới, sâu sát cơ sở, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp trên 450 đảng viên mới, vượt chỉ tiêu đề ra; việc xóa thôn, làng chưa có tổ chức Đảng và đảng viên đã được hoàn thành.

Đại hội đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 thu nhập bình quân đầu người trên 33 triệu đồng, 4/8 xã đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đạt trên 80% tiêu chí nông thôn mới; bình quân hàng năm tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3%; tất cả 9 xã, thị trấn đạt vững mạnh về quốc phòng an ninh; 100% cán bộ, công chức cấp cơ sở đạt chuẩn về chuyên môn; hàng năm có trên 75% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu, kém; có trên 75% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đăk Tô khóa XVI gồm 39 ủy viên. Ông Nguyễn Xinh tiếp tục được tín nhiệm giữ chức Bí thư Huyện ủy. Đại hội đã bầu 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020.

          Tấn Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *