(kontumtv.vn) – Sau hai ngày làm việc, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương về triển khai nhiệm vụ năm 2014 do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì đã kết thúc.

ttcp

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hoan nghênh và đánh giá cao những ý kiến tham gia của các địa phương, các Bộ ngành Trung ương trong việc đánh giá, thảo luận về những kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội trong năm 2013 và bàn giải pháp trong công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch nhà nước và ngân sách năm 2014. Qua hai ngày đã có 25 tỉnh, thành phố và 12 Bộ ngành có ý kiến tham gia thảo luận làm rõ hơn về những kết quả đã đạt được trong phát triển kinh tế- xã hội năm 2013, chia sẻ những kinh nghiệm, những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và đã có nhiều ý kiến đề xuất xác đáng trong công tác chỉ đạo điều hành kế hoạch 2014. Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ tiếp thu các kiến nghị chung của các bộ, ngành, địa phương để đưa vào Nghị quyết của phiên họp. Sau khi khái quát lại những kết quả đã đạt và những hạn chế, yếu kém trong năm 2013, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Nhiệm vụ của năm 2014 là hết sức nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao, sự nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương. Trên cơ sở các nhiệm vụ, mục tiêu mà Trung ương, Quốc hội đã đề ra, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương cần rà soát, bổ sung những nhiệm vụ cho phù hợp với từng địa phương, từng Bộ ngành; khẩn trương khắc phục các hạn chế, yếu kém, triển khai đồng bộ, toàn diện, quyết liệt các giải pháp phát triển kinh tế- xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ đạo: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Tiếp tục rà soát để thảo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, trong đó thì giải quyết nợ xấu, rồi các điều kiện khác, tiếp cận nguồn vốn, tiếp cận đất đai, thủ tục hành chính … để tháo gỡ khó khăn cho SXKD để đạt tăng trưởng 5,8%. Năm 2014 hết sức nặng nề, quán triệt tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị là tích cực, chủ động hội nhập quốc tế, mà hội nhập quốc tế trước hết là hội nhập kinh tế quốc tế, mà hội nhập kinh tế quốc tế rất rõ là bây giờ chúng ta đã có 8 Hiệp định thương mại tự do, phải khai thác tốt, sử dụng tốt các hiệp định thương mại tự do đã có để đẩy mạnh xuất khẩu, thu hút mạnh đầu tư để phát triển.

   Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng, trong đó nhấn mạnh về đột phá thể chế và tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng thương mại: Bây giờ ba đột phá, thì cái thứ nhất là phải cải cách thể chế, cái thứ hai là đầu tư hạ tầng. Bây giờ đầu tư hạ tầng là đầu tư công. Đảng, Nhà nước ta rất là quyết liệt cố gắng trong lĩnh vực này. Ngoài ngân sách chung của Trung ương, của địa phương thì phát hành thêm trái phiếu. Trước hết là sử dụng cho tốt cho hiệu quả cái này, khắc phục cho được đầu tư dàn trải, kém hiệu quả, chất lượng kém. Thứ ba đó là đào tạo nguồn nhân lực. Đào tạo nguồn nhân lực thì nhiều việc phải làm, Trung ương vừa ban hành Nghị quyết về giáo dục, chúng ta triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả nghị quyết này. Trong tái cơ cấu, trọng tâm là cơ cấu đầu tư, trọng tâm đầu tư công, rồi tái cơ cấu hệ thống tài chính ngân hàng, làm sao cho huyết mạch nền kinh tế này nó vững, nó chắc. Phải giảm nhanh nợ xấu, khắc phục nhanh các ngân hàng yếu kém. Tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước, thì đây là trọng tâm, trọng tâm của năm 2014.

Bên cạnh đó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục quan tâm đến công tác đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, đẩy mạnh giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, phát triển giáo dục, y tế, thực hiện chính sách người có công, chính sách nhà ở; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Sau Hội nghị này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ ngành, các địa phương, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ được giao và triển khai thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm mới 2014. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì cụ thể, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết đã đề ra, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2014 mà Đảng, Quốc hội đã thông qua. Trước mắt tập trung chăm lo Tết nguyên đán cho nhân dân, đảm bảo cung ứng hàng hoá đầy đủ, không để đầu cơ, sốt giá; đảm bảo an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội./.

           Quang Mẫn – Ngọc Chí

 

 

         

 

         

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *