(kontumtv.vn) – Liên Minh HTX tỉnh Kon Tum phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trương tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực bảo vệ môi trường  cho các học viên là chủ nhiệm, giám đốc, trưởng ban kiểm soát của các HTX, quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn và cán bộ công chức, viên chức, người lao động Liên minh HTX tỉnh.

Tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật
Tập huấn tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ môi trường

Tại buổi tập huấn, các học viên được nghe giới thiệu về Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 7, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015. Luật gồm 20 chương, 170 điều, tăng 5 chương, 34 điều so với Luật Bảo vệ môi trường năm 2005, đồng thời bổ sung một số nội dung mới nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường trong giai đoạn mới.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên nắm được những quy định, điều khoản trong luật bảo vệ môi trường, từ đó nâng cao nhận thức trong thực hiện công tác bảo vệ môi trường sống nói chung và tuyên truyền cho nhân dân tại đơn vị, địa phương bảo vệ môi trường.

               Đức Thắng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *